Pravila uporabe spletne strani www.angelski-dotik.si in vseh njenih sestavnih delov (v nadaljevanju: pravila uporabe spletne strani) sestavljajo splošna in posebna pravila uporabe spletne strani, odvisno od uporabe uporabnikov spletne strani www.angelski-dotik.si (v nadaljevanju: spletna stran).

Uporabnik spletne strani z vstopom na spletno stran potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom, pravili uporabe spletne strani in varovanjem osebnih podatkov, da jih v celoti razume, z njimi soglaša in se zaveda obveznosti in posledic, ki iz njih izhajajo.

Pridržujemo si pravico do spreminjanja in posodabljanja pravil in določil, pod katerimi se omogoča uporaba spletne strani, zato vas prosimo, da jih preberete vsakokrat, ko jo uporabljate.

 

SPLOŠNA PRAVILA UPORABE SPLETNE STRANI

Splošna pravila uporabe spletne strani so namenjena vsem in so zavezujoča za vse obiskovalce, uporabnike in člane kluba Angelski dotik™ (v nadaljevanju: člani kluba).

Spletna stran je last ustanovitelja.

Vsebina spletnih strani je avtorsko zaščitena. Vse pravice so pridržane. Spletna stran, vsi njeni sestavni deli, besedila, zvočni posnetki in slike so v izključni lasti ustanovitelja, ki je imetnik avtorskih pravic vseh besedil, slik, zvočnih posnetkov in drugih gradiv na spletni strani, razen če ni navedeno drugače.

Uporabnik se zavezuje, da bo informacije uporabljal le za lastne, zakonite namene in jih ne bo distribuiral ali jih na noben način kopiral, shranjeval, posredoval celih ali delov vsebine spletne strani, še posebej tistih, ki so dosegljive le članom kluba.

Kakršnakoli distribucija, objavljanje, spreminjanje informacij, besedil, urejanje slik ali zvočnih posnetkov ali pošiljanje gradiv pridobljenih na spletni strani je brez predhodnega pisnega soglasja avtorja strogo prepovedano, avtor pa bo zoper kršitelja uveljavljal kazensko in materialno odgovornost.

Uporabnik se zavezuje, da informacij pridobljenih na spletni strani ne bo posredoval tretjim osebam in da se v krogu tretjih oseb ne bo skliceval na poslovno povezavo s spletno stranjo oziroma ustanoviteljem, v kolikor za to ne pridobi pisnega dovoljenja s strani ustanovitelja.

Kot uporabnik ste odgovorni za vse aktivnosti opravljene na spletni strani. Ob vsakršni nepooblaščeni uporabi ali utemeljenem sumu, da je to tovrstne uporabe prišlo, morate o tem obvestiti ustanovitelja.

Obiskovalec spletne strani po spletni strani brska anonimno in na lastno odgovornost.

Vsebina spletne strani je informativne narave. Informacije, ki jih pridobi uporabnik spletne strani iz besedil, zvočnih posnetkov, slik in drugega gradiva, ki je objavljen na spletni strani, so namenjene predvsem uporabnikovemu osebnostnemu razvoju.

Vsebine spletne strani in dejavnosti ustanovitelja ne spadajo pod uradno priznane oblike terapevtske pomoči ali uradno priznane izobraževalne programe. Ustanovitelj šteje, da se uporabnik zaveda, da pridobivanje informacij na spletni strani ali s strani ustanovitelja in izvajalcev tega izobraževanja, izvajanje energetskih terapij, v nikakršni meri ne nadomešča tradicionalnega zdravljenja. Z udeleževanjem na aktivnostih organiziranih s strani ustanovitelja in uporabo spletne strani se strinjate z zgoraj navedenim in v celoti nase prevzemate vso odgovornost za svojo udeležbo.

Za naročanje novic, obvestil ali izdelkov, priporočilo prijatelju ter pri članstvu v klubu in prijavah na dogodke morate posredovati osebne podatke, za katere odgovarjate, ustanovitelj pa se zaveže, da bo prejete podatke varoval v skladu z varovanjem osebnih podatkov. Ni dovoljeno registrirati druge osebe in za to odškodninsko odgovarjate in nase prevzemate pasivno legitimacijo v primeru spora. Uporabnik se tudi zavezuje, da ne bo skušal pridobiti osebnih podatkov drugih uporabnikov in jih zlorabiti.

Uporaba spletne strani na način, ki bi lahko škodoval delovanju spletne strani, jo preobremenil ali celo onemogočil, je prepovedana. Uporabniku je prepovedano uporabljati sredstva, ki bi lahko motila, onesposobila ali celo škodovala programski in strojni opremi ali telekomunikacijskim napravam ustanovitelja. Pridobivanje gradiva in informacij na spletni strani na kakršenkoli drug način kot na način, ki je predviden s strani ustanovitelja, je prepovedano. Uporabniku je prepovedano ovirati ali onemogočati uporabo spletne strani drugim uporabnikom. V primeru povzročene škode bo ustanovitelj zoper storilca uveljavljal kazensko in materialno odgovornost.

Uporabnik se zaveže, da v svoji komunikaciji ne bo uporabljal groženj, slabšalnega, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja.

Ustanovitelj lahko kadarkoli po lastni presoji in brez vnaprejšnjega opozorila začasno oziroma za stalno onemogoči uporabo spletne strani vsakemu uporabniku, ki bi z neprimerno, lažno, žaljivo ali zavajajočo vsebino povzročal ali bi utegnil povzročiti škodo ustanovitelju ali drugi osebi.

Uporabnik se mora zavedati, da: spletne tehnologije za prenos in dostop do vsebin niso 100% zanesljive, za uporabo avdio vsebin potrebuje računalnik s primerno programsko opremo, ustanovitelj ne more zagotavljati delovanja storitev v primeru izpada omrežja, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitev in da v teh primeri ustanovitelj ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Spletna stran je praviloma dostopna 24 ur na dan, vse dni v letu. Ustanovitelj si pridržuje pravico do krajših ali daljših ustavitev ali omejitev dostopa do spletne strani zaradi razlogov vzdrževanja, nadgradnje ali zamenjave programske opreme.

Ustanovitelj se zavezuje, da se bo trudil za ažurnost in pravilnost informacij objavljenih na tej spletni strani, vendar ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala uporabniku v primeru nedelovanja spletne strani, morebitnih netočnih ali nepopolnih informacij, ki bi jih uporabnik pridobil na spletni strani.

V primeru, da bi ustanovitelj na svoji spletni strani navedel naslove drugih spletnih strani, katerih ustanovitelj ni avtor, bo to storil zgolj z namenom, da uporabniku olajša dostop do pridobitve dodatnih informacij, ki so povezane z delovanjem ustanovitelja. V tem primeru ustanovitelj ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov, objavljene informacije ali kakršnokoli škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi obiska teh spletnih strani.

 

POSEBNA PRAVILA UPORABE SPLETNE STRANI

Posebna pravila uporabe spletne strani, vključno s splošnimi pravili uporabe spletne strani, so namenjena vsem in so zavezujoča za vse člane kluba oziroma tudi za vse osebe, ki se na spletni strani identificirajo.

Prijavijo se lahko samo polnoletne osebe. V kolikor oseba, ki se želi registrirati, ni polnoletna, lahko to storijo starši ali skrbniki.

Glede na želje uporabnika uporabnik ustanovitelju posreduje različno količino osebnih podatkov, za katero se ustanovitelj zavezuje, da jo bo uporabljal zgolj za namen posredovanja naslednjih podatkov/informacij oziroma izvedbo storitev, ki jih uporabnik izbere ob registraciji:

  • za pošiljanje novic, obvestil, vabil le prijavljenim preko aplikacije PRIJAVA NA NOVICE (ime in priimek in elektronski naslov)
  • za prijavo na dogodke prijavljenim preko obrazca PRIJAVA NA DOGODEK (ime in priimek, elektronski naslov, naslov, telefon)
  • za urejanje članstva registracija člana preko POSTANI ČLAN (uporabniško ime, ime in priimek, naslov telefon, elektronski naslov)
  • pošiljanje naročenih izdelkov in računov preko prijavne aplikacije v TRGOVINIVI (ime in priimek, naslov, elektronski naslov, telefon)
  • priporočila prijateljem preko PRIPOROČI NAS PRIJATELJU (ime in priimek, elektronski naslov ter prijateljevo ime in priimek, elektronski naslov).


Vse pridobljene osebne podatke v postopku registracije bo ustanovitelj skrbno varoval skladno z varovanjem osebnih podatkov.

Storitvi PRIJAVA NA NOVICE in PRIPOROČI NAS PRIJATELJU sta brezplačni. Namenjeni sta informiranju.

S storitvijo TRGOVINICA se uporabnik, ki je naročil izbran izdelek, zaveže, da bo poravnal kupnino, ki je navedena ob naročilu in kasneje v potrdilu naročila, ki ga bo prejel s strani ustanovitelja. V kolikor uporabnik ne zavrne potrdila naročila, ki ga dobi po naročilu na elektronski naslov, ki je bil naveden ob naročilu, se razume, da ni odstopil od naročila in krije vse stroške, ki nastanejo, v kolikor izdelka ne sprejme.

S storitvijo PRIJAVA NA DOGODEK se uporabnik, ki se prijavi na posamezni dogodek, zaveže, da bo poravnal prijavnino, ki je navedena v prijavnici na posamezni dogodek. Potrditev udeležbe je plačilo prijavnine. V kolikor ima dogodek omejeno število prijav, se upoštevajo potrjene prijave, ki so izvedene s prijavnim obrazcem in plačilom prijavnine. Samo izpolnjena prijavnica ni vstopnica na dogodek.

Storitev POSTANI ČLAN je namenjena včlanitvi v Klub Angelski dotik™. Člani imajo dostop do vsebin na spletni strani, kar je opisano v pravilih kluba Angelski dotik™. Dostop do teh vsebin imajo samo člani. Vstopanje do vsebin namenjenim članom kluba je nečlanom prepovedano.

Za namen registracije uporabnik potrebuje veljaven elektronski naslov. Za točnost podatkov vnesenih v registracijski obrazec ali za zlorabo elektronskega naslova, ustanovitelj ne prevzema nikakršne odgovornosti. V primeru, da registrirate drugo osebo, za to odškodninsko odgovarjate in nase prevzemate pasivno legitimacijo v primeru spora.

Uporabnik spletne strani z opravljenim postopkom registracije na spletni strani pooblašča ustanovitelja za obdelavo osebnih podatkov in potrjuje, da je seznanjen s pravnim obvestilom, varovanjem osebnih podatkov, temi splošnimi in posebnimi pravili za uporabo spletne strani, da jih v celoti razume, z njimi soglaša in se zaveda obveznosti in posledic, ki iz njih izhajajo.

V primeru, da se že registrirani uporabnik želi odjaviti od brezplačnih storitev, mora to sporočiti ustanovitelju na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali preko spletne aplikacije.

V primeru, da že včlanjeni uporabnik želi izstopiti iz Kluba Angelski dotik™, mora to sporočiti ustanovitelju preko elektronske pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., kjer navede, da želi izstopiti iz kluba. Ustanovitelj bo izstop potrdil in že registriranega uporabnika izbrisal iz seznama uporabnikov. Podrobnosti so navedene v pravilih kluba.

Ta pravila uporabe spletne strani veljajo od 1.9.2014.

Angelski-dotik ANGELSKI-DOTIK

Angeli-in-Nadangeli ANGELSKI-DOTIK

Boginje ANGELSKI-DOTIK

Samorogi ANGELSKI-DOTIK

Angelski-dotik-by-TjasaDorelay Afrodita-in-Apolon modul-spletna-stran02
koledarcek2019 06 ANGELSKI-DOTIK promo

  • 1
  • 2
  • 3