1. člen

(splošne določbe, organizator)

Ta pravila določajo potek in način izvedbe nagradne igre »21 dnevni izziv v mesecu ljubezni« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki je sestavljena iz dveh delov, in sicer prvega dela »21 dnevni izziv v mesecu ljubezni – majica« (v nadaljevanju tudi: prvi del) in drugega dela »21 dnevni izziv v mesecu ljubezni – udeležba na delavnici« (v nadaljevanju tudi: drugi del).

Nagradno igro organizira A dotik d.o.o., Novi trg 32a, 1241 Kamnik (v nadaljevanju organizator).

2. člen

(splošno določilo za osebe, ki lahko sodelujejo v nagradni igri)

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani ali rezidenti Republike Slovenije in državljani članic Evropske unije, ki so starejši od 18 let. Osebe mlajše od 18. let lahko v nagradni igri sodelujejo le preko zakonitega zastopnika, skrbnika ali pooblaščenca, ki je starejši od 18 let.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju ali z organizatorjem sodelujejo na podlagi pogodbe o sodelovanju ali kako drugače aktivno sodelujejo pri izvedbi te nagradne igre.

Za povezane osebe iz prejšnjega odstavka, ki v tej nagradni igri ne smejo sodelovati, še štejejo tudi osebe, ki so s katero od oseb iz prejšnjega odstavka v zakonski zvezi, zunajzakonski skupnosti, registrirani istospolni partnerski skupnosti, skupnem gospodinjstvu, krvnem sorodstvu v ravni vrsti, krvnem sorodstvu v stranski vrsti do vštetega drugega kolena, sorodstvu po svaštvu do vštetega prvega kolena ali pa so njen posvojitelj, posvojenec, rejnik ali rejenec.

Osebe, ki sodelujejo v nagradni igri in preko socialnih omrežij delijo objave, ki se nanašajo na to nagradno igro, v objave ne smejo vključevati sovražnega govora oziroma zapisov, neprimernih zapisov, kletvic ali kakršnihkoli zapisov, podob ali drugega, kar bi žalilo katero od drugih oseb ali netilo, podpihovalo sovraštvo.

3. člen

(trajanje nagradne igre)

Nagradna igra se izvaja v obdobju med 22. oktobrom 2018 in 11. novembrom 2018 (v nadaljevanju: obdobje izvajanja nagradne igre).

Prvi del nagradne igre se zaključi z 12. novembrom 2018, in sicer z razglasitvijo zmagovalcev.

Drugi del nagradne igre se zaključi s podelitvijo nagrade v sklopu zaključnega dogodka, ki bo izveden 13. novembra 2018, na spletni platformi Facebook, v živo, z začetkom ob 20:00 uri. Naročnik si pridržuje pravico, da uro začetka dogodka spremeni, o čemer bo zainteresirana javnost obveščena preko spletne platforme Facebook na profilu organizatorja Angelski dotik by Tjaša Dorelay (v nadaljevanju: spletni profil).

Trajanje nagradne igre se lahko kadarkoli spremeni na podlagi odločitve organizatorja. Spremenjeno trajanje bo objavil organizator na svojem profilu in s spremembo teh pravil nagradne igre.

4. člen

(pogoji in način sodelovanja v igri)

Oseba, ki želi sodelovati v prvem delu nagradne igre »21 dnevni izziv v mesecu ljubezni – majica«, se mora preko spletne strani organizatorja www.angelski-dotik.com/mesec-ljubezni v izziv prijaviti in v dnevu obdobja izvajanja nagradne igre poslušati meditacijo, ki ji bo na voljo po prijavi v izziv. Po izvedeni meditaciji mora oseba na svojem spletnem profilu Facebook ali Instagram objaviti fotografijo sebe ali nečesa kar jo navdušuje, skupaj z zaporedno številko dneva izziva, ko je izvedla meditacijo objavljeno na spletni strani organizatorja in objavo fotografije pospremiti s ključnikom »mesec ljubezni«, na način: #mesecljubezni, ali drug istopomenski zapis.

Oseba, ki želi sodelovati v drugem delu nagradne igre »21 dnevni izziv v mesecu ljubezni – udeležba na delavnici«, se mora po uspešno opravljenem 21 dnevnem izzivu, kar pomeni, da je oseba vsakodnevno oziroma v obdobju izvajanja nagradne igre 21 krat objavila 21 različnih fotografij na način določen v prejšnjem odstavku, za sodelovanje v izboru za nagrado drugega dela prijaviti preko spletne strani organizatorja www.angelski-dotik.com/mesec-ljubezni-nagradna-igra. Prijava je mogoča do 13. novembra 2018 do 09:00 ure. Organizator prijav, ki bodo zabeležene v sistemu kasneje, ne bo več upošteval.
Objave fotografij morajo biti izvedene na način določen v prvem odstavku tega člena, in sicer v obdobju izvajanja nagradne igre. Oseba, ki želi sodelovati v nagradni igri mora vse objave izvesti na eni od spletnih platform, ki so določene v prvem odstavku tega člena. V kolikor bo oseba delila 21 objav različnih fotografij z določenim ključnikom (#mesecljubezni) na obeh spletnih platformah, mora na to izrecno opozoriti organizatorja, če želi sodelovati tudi v drugem delu nagradne igre, in sicer preko elektronskega naslova Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..">Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

5. člen

(prevzem nagrade – prvi del nagradne igre)

Organizator bo pregledal objave na spletnih portalih Facebook in Instagram, ki bodo označene z #mesecljubezni in se bodo nanašale na to nagradno igro, ter med vsemi objavami izbral tri osebe, ki so na svojem profilu objavile fotografijo skladno s prvim odstavkom 4. člena teh pravil, in jih povabil k prevzemu nagrade tako, da bo na spletnem profilu objavil tri izbrance, ki so v predhodnem dnevu izvajanja nagradne igre objavljali. Povabljena oseba je dolžna preko spletnega portala z zasebnim sporočilom organizatorja seznaniti z imenom in priimkom, poštnim naslovom ter se podpisati s svojim Facebook ali Instagram imenom, v kolikor se le ta razlikuje od osebnega imena in priimka. Oseba lahko poleg navedenih obveznih podatkov v sporočilu navede tudi velikost majice, ki bi jo želela (M, L, XL, XXL). Osebi, ki bo sporočila svoje podatke, bo organizator na poštni naslov poslal majico. Navedba velikosti želene majice za organizatorja ni obvezujoča.

Organizator se zavezuje, da bo pošiljko odpremil najkasneje v roku osmih delovnih dni od dne, ko bo prejel popolne podatke za odpremo pošiljke. Organizator ne prevzema odgovornosti za pošiljko, ki je ne bo mogoče dostaviti iz razloga, ker je oseba sporočila napačne podatke ali pa le-teh ni sporočila v roku 15 dni od razglasitve na spletni platformi. Organizator si pridržuje pravico, da ne odpošlje pošiljke v kolikor bi oseba navedla naslov zunaj meja Republike Slovenije o čemer bo obvestil prejemnika nagrade; v tem primeru bo osebi omogočen osebni prevzem nagrade, in sicer v roku 30 dni od zavrnitve pošiljanja s strani organizatorja, na način, ki je določen za osebni prevzem izdelkov na spletni strani organizatorja www.angelski-dotik.si/kontakt/osebni-prevzemi.

Naročnik si pridržuje pravico, da vsakodnevno ne podeli vseh treh nagrad v kolikor v posameznem dnevu ni bilo najmanj treh različnih oseb, ki so sodelovale v izzivu in še niso bile nagrajene v okviru prvega dela te nagradne igre. Izjemoma lahko organizator isto osebo v prvem delu nagradne igre nagradi večkrat v obdobju izvajanja nagradne igre, vendar ne več kot dvakrat.

6. člen

(prevzem nagrade – drugi del nagradne igre)

Organizator bo po pregledu prijav pregledal objave na spletnih portalih Facebook in Instagram, ki bodo označene z #mesecljubezni in se bodo nanašale na to nagradno igro, ter med vsemi prijavljenimi osebami izbral eno osebo, ki je na svojem profilu objavila 21 različnih fotografij skladno s prvim odstavkom 4. člena teh pravil, in jo povabil k prevzemu nagrade tako, da bo osebo razglasil v sklopu zaključnega dogodka, ki bo izveden 13. novembra 2018, na spletni platformi Facebook, v živo. Po zaključku dogodka, bo organizator osebo povabil k prevzemu nagrade preko spletne platforme ali elektronske pošte, če bo z njenim elektronskim naslovom razpolagal.

Oseba, ki bo prevzela nagrado drugega dela je dolžna organizatorju sporočiti naslednje osebne podatke: ime in priimek, naslov bivališča, davčno številko in pristojni finančni urad za namene prijave prejemnika nagrade v davčno evidenco. Stroške plačila davkov, ki se nanašajo na to nagradno igro in za podeljeno eno nagrado drugega dela nosi organizator te nagradne igre. Organizator ne krije stroškov, ki bi bili povezani z drugimi obveznostmi davčnega zavezanca ali morebitnih sprememb pri obveznostih davčnega zavezanca (npr. sprememba dohodninskega razreda).

Oseba je lahko prejemnik nagrade drugega dela, četudi je že prejela nagrado prvega dela. Oseba nagrade ne more prenesti na drugo osebo (nagrada ni prenosljiva). Nagrada ni spremenljiva, prav tako je ni mogoče zamenjati za gotovino. Oseba lahko zavrne prevzem nagrade drugega dela. V tem primeru si naročnik pridržuje pravico, da izbere drugo osebo skladno s prvim odstavkom tega člena, ki bo obveščena o tem, ne bo pa razglašena v okviru zaključnega dogodka. Šteje se, da je prejemnik nagrade drugega dela nagrado prevzel s tem, ko se udeleži vsaj enega srečanja v okviru celoletne delavnice. Neudeležba na dogodku se šteje za zavrnitev prevzema nagrade drugega dela.

Organizator si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, v kolikor v nagradni igri ne bi bilo prijavljene osebe oziroma nobena od prijavljenih oseb ne bi izpolnjevala pogojev za sodelovanje, ki so določeni v teh pravilih.

7. člen

(vrednost nagrad)

Nagrada prvega dela je majica s kratkimi rokavi in potiskom, ki se nanaša na 21 dnevni izziv v mesecu ljubezni. Vrednost nagrade je nižja od 42 EUR, organizator pa drugih nagradnih iger do trenutka objave teh pravil v tekočem letu ni organiziral.

Nagrada drugega dela je udeležba na Celoletni delavnici, ki jo organizira organizator v obdobju od novembra 2018 do julija 2019 (navadna vstopnica). Vrednost nagrade je 650 EUR z vključenim davkom na dodano vrednost.

8. člen

(stroški)

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom in ni zaračunano.

Sodelujoči v nagradni igri sami krijejo lastne stroške povezane s sodelovanjem v nagradni igri.

9. člen

(varstvo podatkov)

Vse osebe, ki sodelujejo v nagradni igri podajajo organizatorju izrecno privolitev za uporabo posredovanih osebnih podatkov za naslednje namene:
- obveščanje nagrajencev o prejemu nagrade
- objava seznama nagrajencev na spletni platformi in drugih kanalih, s katerimi upravlja organizator
- obveščanje nagrajenca drugega dela o izvedbi delavnice, ki se je bo udeležil.

Organizator se zavezuje, da bo prejete osebne podatke varoval skladno z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Pridobljeni osebni podatki v nobenem primeru ne bodo posredovani ali razkriti tretjim osebam.

Vsak sodelujoči lahko kadarkoli pisno zahteva izbris osebnih podatkov, ki jih hrani organizator in sicer preko elektronske pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate., izjema je oseba, ki bo prejela nagrado drugega dela, za katero mora organizator hraniti podatke skladno s predpisi, ki urejajo področje davkov.

Več o varovanju osebnih podatkov si preberite na http://angelski-dotik.si/kontakt/kontakt-in-podatki/115-kontakt/pogoji-poslovanja/1181-izjava-o-varovanju-osebnih-podatkov.

10. člen

(končne določbe)

Oseba, ki sodeluje v nagradni igri izrecno izjavlja, da je prebrala in v celoti razumela ta pravila nagradne igre.

V kolikor bi nagrado drugega dela prejela oseba, ki se je že sama prijavila na celoletno delavnico, na kateri udeležba je nagrada v tej nagradni igri, bo organizator štel, da se oseba udeležuje delavnice kot prejemnik nagrade v tej nagradni igri, oddano prijavo te osebe na delavnico pa bo štel za brezpredmetno.

V primeru, da v času trajanja nagradne igre organizator ugotovi, da obstaja sum goljufije ali nepoštenega sodelovanja v nagradni igri s strani oseb, ki so udeležene v nagradni igri ali drugih oseb, ki v nagradni igri ali pri njeni organizaciji sodelujejo, ima organizator pravico, da prekine nagradno igro in/ali takšne osebe v postopku podeljevanja nagrade ne obravnava. Prav tako ima naročnik pravico, da izbrani osebi ne podeli nagrade v kolikor ugotovi, da je ta oseba kršila ta pravila ali v preteklosti ravnala zoper dobro ime organizatorja.

Organizator ne odgovarja za vsebino objav, ki jih osebe, ki sodelujejo v tej nagradni igri objavljajo na socialnih omrežjih. Organizator si pridržuje pravico, da iz nagradne igre odstrani osebe, ki kadarkoli v času izvajanja te nagradne igre, niso upoštevale teh pravil.

Organizator ne odgovarja za nedelovanje spletne strani organizatorja ali spleta pri uporabniku, ki bi se želel prijaviti v nagradno igro. Prav tako ne bodo upoštevane oddane prijave iz katerih ne bodo razvidni zahtevani podatki.

V tej nagradni igri so uporabljena imena, storitve in produkti, ki so v lasti A dotik d.o.o. ali njihovih lastnikov. Kakršnakoli uporaba za katerikoli namen brez vnaprejšnje privolitve lastnika ni dovoljena.

Oseba lahko posreduje reklamacije ali pritožbe, ki se nanašajo na to nagradno igro na elektronski naslov organizatorja Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..">Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.. Prejete pritožbe ne zadržijo izvajanja nagradne igre.
Za uporabo teh pravil in izvedbo nagradne igre se uporablja slovenska zakonodaja.

Ta pravila se objavijo na spletni strani, ki je v lasti in upravljanju organizatorja. Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli tekom izvajanja nagradne igre pravila le-te spremeni. Spremembe pravil bodo objavljene na enak način kot ta pravila in veljajo od dneva objave spremenjenih pravil dalje.


A dotik d.o.o.

Datum objave: 17. oktober 2018

kontakt ANGELSKI-DOTIK

etika ANGELSKI-DOTIK

Angelski-dotik-by-TjasaDorelay Afrodita-in-Apolon modul-spletna-stran02


koledarcek2019 06 ANGELSKI-DOTIK promo

prevzemi ANGELSKI-DOTIK

 

  • 1
  • 2
  • 3